Beeldende kunsten

Wim Lambrecht (LUCA School of Arts, Gent)
Bert de Leenheer (Galerie Transit)
Ief Spincemaille (kunstenaar)
Eva Wittocx (curator hedendaagse kunst M – Museum)
Karen Verschooren (curator beeldende kunsten STUK)
Beatrijs Albers (kunstenaar, SLAC)
Sammy Ben Yakoub (curator N +1)

Podium-

kunsten

Dirk De Lathauwer (fABULEUS, artistiek leider)
Carl von Winckelmann (LUCA)
Els Theunis (Dramaturge en artistieke kern Het Nieuwstedelijk)
Veerle Van Schoelant (Theaterprogrammator cultuurcentrum 30CC)
Michiel Vandevelde (kunstenaar, curator)
Josine De Roover (Cas-co)