Geannuleerd – SOTA – Congress of Others Within – 24.04.21

STATE OF THE ARTS

State Of The Arts (SOTA) is een open platform dat de hedendaagse kunstwereld opnieuw wil verbeelden. SOTA gelooft dat de transitie van de kunstwereld naar een meer rechtvaardige praktijk ook kan dienen als een katalysator voor echte verandering in de bredere samenleving.

 

SOTA FAIR ARTS ALMANAC

In 2019 publiceerde SOTA de eerste Fair Arts Almanac. De inhoud van het boek werd ontwikkeld tijdens een zomerkamp in 2018 waarin ongeveer 70 medewerkers actief waren. De diverse artikelen in deze eerste editie waren bewust opengesteld voor debat en associatief gebundeld, met veel tegenstrijdigheden, losse eindjes en botsingen die aanleiding gaven tot discussie.  

 

In 2021 zal SOTA een reeks ontmoetingen organiseren, die elke laatste zaterdag van de maand plaatsvinden op een andere locatie in België en steeds een ander onderwerp of vraag aanvatten, die vandaag de dag binnen de kunstwereld leeft. Deze thema’s worden gespreid over het hele jaar, rekening houdend met de gevoeligheden van de verschillende seizoenen.

 

Congress of the Others Within

April is de maand van openen, ontluiken en ontkiemen. Wat is de impact van het groeiende ecologische bewustzijn op de kunsten? Hoe kunnen we natuur vertegenwoordigen, representeren en samenwerken met niet- of meer-dan-menselijke wezens die bovendien ook deel uitmaken van ons. Kunstenaars experimenteren met allerlei vormen om de relatie met deze meer-dan-menselijke wezens anders vorm te geven: Sommigen roepen instituten in het leven voor de oceaan, anderen onderzoeken hoe we rechtspersonen kunnen oprichten voor de erkenning van rivieren, weer anderen roepen met uitsterven bedreigde soorten op tijdens rituelen.

Al deze experimenten willen we verzamelen in een echt “Congress of  the Others Within”. Hoe kunnen deze experimenten een inspiratie zijn om het kunstenveld vorm te geven?

 

 

Datum: zaterdag 24 april

Uur: 10u – 20u

Locatie: Cas-co, Vaartstraat 94, 3000 Leuven

 

 

 

SOTA 

State Of The Arts (SOTA) is an open platform reimagining the art world today. We belief, the transition of an art world towards more fair practice can also serve as a catalyst for genuine change in society at large.

 

SOTA FAIR ARTS ALMANAC

In 2019 SOTA published the first Fair Arts Almanac. The content of the book was generated during a week long summer camp in 2018 with about 70 contributors. The compilation of various articles in this first edition was deliberately open for debate and associative, with a lot of contradictions, loose ends and inconsistencies.

 

In 2021, SOTA will set out a series of daylong encounters, organized each last Saturday of the month on another location in Belgium and about a different topic – or question that lives within the art world these days. These issues are distributed over the calendar of the full year, taking the sensibilities of the various seasons into account.

 

CONGRESS OF OTHERS WITHIN

April is the month of opening up, budding and sprouting. What is the impact of the growing awareness of the ecological crisis into the arts? How to represent, invoke, and collaborate with non and more-than-humans that are also part of us? Some are creating institutes for the ocean, while others set up legal entities for the recognition of rivers or summon distressed beings during (caring) rituals.

We will gather these attempts in a real Congress of Others Within as a way to experiment on how to establish a different relationship with the earth planet as a being, called Gaia. How are these attempts re-shaping the field of arts? 

 

 

Date: Saturday, 24th of April

Time: 10h – 20h
Location: Casco, Vaartstraat 94, 3000 Leuven