Programmatie Maakleerplek

 

In het voorjaar van 2021 opende in de Molens van Orshoven en de silo’s aan de Vaartkom maakleerplek. Dat is een open werkplaats waar scholen, bedrijven, (creatieve) organisaties en Leuvenaars elkaar ontmoeten, ruimte en materiaal delen, dingen maken en leren van elkaar.

 

Onder de noemer MAAKLEERPLEK geeft Cas-co, in samenwerking met een aantal vaste partners, een invulling aan de Deelplek Ateliers in maakleerplek aan de Vaartkom in Leuven. Vanuit het idee dat kunstenaars vandaag de dag niet op een eiland werken, zet deze deelwerking radicaal in op verbindingen tussen de culturele sector en andere sectoren. Tijdens deze residentie krijgen de kunstenaars tijd, ruimte en budget om aan hun project te besteden.

 

In 2021 ligt de focus van MAAKLEERPLEK op innovatie.

 

 

 

DAG 4

 

In dag 4 bouwen decorontwerper Jan Palinckx, theatermaker Patrick Vervueren (beide lid van het kunstenaarscollectief Frieda) en beeldend kunstenaar Brecht Heytens een installatie die natuurlijke lichtfenomenen wil nabootsen.

 

 

 

 

In de ons omringende ruimte speelt zich onophoudelijk een spel van licht en donker. Planeten in beweging verschijnen en verdwijnen op een tijd- en ruimteschaal die het menselijke brein te boven gaat doordat sterren hen vanuit steeds wisselende posities belichten. Hiernaast delen de makers een een interesse in hoe de mens zijn omgeving naar zijn hand probeert te zetten. Tijdens hun residentie onderzoekt Dag 4 hoe ze hun fascinatie voor de lichtfenomenen om kunnen zetten in een theatrale lichtinstallatie die de zoektocht naar de beheersing van het licht laat zien.

 

Dag 4

 

LEGRAND JÄGER

 

Legrand Jäger is een samenwerking tussen Eva Jäger en Guillemette Legrand, een kunstenaars duo met als uitganspunt het belang van voorspellingsmodellen als bron van kennis en het effect ervan op onze imaginaire toekomst.

 

 

 

 

Tijdens het onderzoek trekken ze de dwingende aard van de specifieke taal van datamodellering in twijfel en gaan ze op zoek naar manieren om terug te keren naar algoritmische voorspelling. En dit door een performatief onderzoek naar de lichaamsbewegingen van een ribbon dancer dat wordt vertaald naar een statisch model. Op basis van diagram technieken en de bekomen gegevens ontwikkeld Legrand Jäger een visuele taal als input voor een live ‘embodied diagram’.

 

Legrand Jäger

 

MARIA LUCIA CRUZ CORREIA

 

Maria Lucia Cruz Correia is transdisciplinaire kunstenares die zich diep betrokken voelt bij de ecologische crisis en klimaatverandering. Ze reageert op de milieuconflicten van onze tijd door het publiek in contact te brengen met participatief werk dat het artistieke verbindt met de stemmen van wetenschappers, activisten en vertegenwoordigers.

 

 

Via het artistieke proces tijdens haar residentie gaat Maria Lucia Cruz Correia op zoek naar erkenning voor de vier elementen als onderdeel van de geopolitieke en aardse kosmologie. Ze ziet het proces als een strategie om de manier waarop kunstenaars en ontwerpers naar materialiteit kijken opnieuw in evenwicht te brengen als een belangrijk principe van duurzaamheid. Hierbij gaat ze niet enkel in gesprek met de lokale initiatieven in Leuven, maar ook met bedreven gasten en medewerkers van de universiteit.

 

Maria Lucia Cruz Correia