OPEN CALL – SOLO

Solo zomerresidentie voorziet 3 residentieperiodes van 5 à 6 weken tussen juli en oktober 2017, met telkens een werk- en presentatieperiode.

VOOR WIE
Een residentieperiode biedt plaats aan 1 individuele kunstenaar of een samenwerkend duo voor de ontwikkeling van nieuw werk. Geselecteerde kunstenaars ontvangen een per diem, productie-budget en praktische ondersteuning. Kunstenaars met een band met de provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen of Vlaams-Brabant kunnen tot en met 15 mei 2017 een voorstel indienen (cv, portfolio, korte motivatie en projectplan, samengevoegd in één pdf van maximaal 20MB, via onderstaand emailadres.) Vermeld evt. je voorkeur voor residentieperiode 1, 2 of 3. Om de mogelijkheid te bieden een projectvoorstel te ontwikkelen in relatie tot de context wordt een plaatsbezoek aan de kapel georganiseerd op woensdag 10 mei om 10 uur.


Screenshot 2017-04-25 20.09.15

SELECTIE

De commissie bestaat uit Alan Quireyns (AIR Antwerpen), Danielle van Zuijlen (NUCLEO), Valerie Verhack (Museum M) en Piet Coessens (Roger Raveelmuseum) en selecteert 3 kunstenaars (1 kunstenaar/provincie) voor de Zomerresidentie 2017.

Hierbij wordt gelet op
• de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het werk
• de noodzaak voor een residentie in het moment van de loopbaan (mid-career)
• de mate waarin het voorstel ingaat op de site specifieke context
• het samenstellen van een interessant en relevant programma voor deze context

Voor meer informatie, inschrijving plaatsbezoek en indienen aanvraag: solozomerresidentie@gmail.com


RESIDENTIEPERIODES

Residentie 1

di 4 juli t/m zo 12 augustus
Publiek moment . 11-12 augustus

Residentie 2

di 14 augustus t/m zo 24 september
Publiek moment . 23-24 september

Residentie 3

di 26 september t/m zo 29 oktober
Publiek moment . 28-29 oktober

BELANGRIJKE DATA

10 mei . . . . . . . . plaatsbezoek Machelen-aan-de-Leie
15 mei . . . . . . . . deadline open call
22 mei . . . . . . . . bekendmaking selectie kunstenaars
2 juli . . . . . . . . . lancering van het project