HET LEUVENSE KUNSTENAARSBOEK – OPEN CALL – DEADLINE 31.07.21

 

Het kunstenaarsboek: het medium bij uitstek waarin tekst, concept, vorm en beeld elkaar als gelijken ontmoeten. Cas-co vzw, atelierwerking en residentieplek aan de Leuvense Vaartkom, en Leuven Leest, het Leuvense platform met betrekking tot literatuur, slaan de handen in elkaar om de regionale productie van kunstenaarsboeken in kaart te brengen en te waarderen. Het traject bestaat uit drie etappes: de ontwikkeling van een digitaal platform voor kunstenaarspublicaties, de creatie van een mobiele boekenstand en de organisatie van een reeks toonmomenten in 2022.*

 

Concept

De voorbije periode van stilstand was voor veel kunstenaars de uitgelezen kans om terug te blikken en te werken aan een eigen kunstenaarsboek of -publicatie, en deze in de meeste gevallen ook zelf uit te geven. Tot op heden werden deze boeken weinig of niet aan een breder publiek getoond.

Uit gesprekken met kunstenaars blijkt bovendien dat ze weinig tot geen aansluiting vinden bij lokale boekhandelaars of geen toegang hebben tot dit netwerk. Wij zijn er van overtuigd dat het najaar van 2021 nieuwe kansen zal bieden en willen dit momentum aangrijpen om het Leuvense kunstenaarsboek in kaart te brengen en voor een nieuw publiek te ontsluiten. In eerste instantie roepen wij Leuvense kunstenaars op om alle informatie over kunstenaarsboek(en) op te sturen via het inzendingsformulier. Op basis van de inzendingen wordt een nieuw platform ontwikkeld, dat in het voorjaar van 2022 online zal verschijnen. Dit platform zal dienen als basis voor verdere stappen rondom de valorisatie van de boeken en het versterken van het netwerk hierrond.*

 

Criteria

Deze open call richt zich aan professionele kunstenaars met een duidelijke band met de regio Groot-Leuven (woonachtig in, werkzaam in of afkomstig van) die tussen 2015 en nu een eigen kunstenaarsboek maakten. Onder de regio Groot-leuven worden alle deelgemeentes en grensgemeentes van Leuven verstaan.

 

Procedure

Via het inzendingsformulier  kunnen geïnteresseerde kunstenaars de gegevens over zijn/haar/hun publicatie uploaden. De deadline voor het invullen van het inzendingsformulier is 31 juli 2021.

 

Alle kunstenaars die het inzendingsformulier succesvol inzonden en voldeden aan de criteria, zullen in augustus (op gezette tijden) uitgenodigd worden om een exemplaar van kunstenaarsboek (tenzij het een unicum betreft) fysiek in te leveren bij Cas-co. Dit exemplaar zal gebruikt worden om de mobiele boekenstand te stofferen en als basis voor nieuwe beelden.

 

Voor meer informatie: contacteer mirthe@cas-co.be.

 

* onder voorwaarde van subsidiëring.