OFF THE, GRID – OPEN CALL – DEADLINE 31.10.21

Off the, grid is een artist-run platform waar kunstenaars kunnen experimenteren en presenteren. Elk seizoen krijgt een nieuwe groep van kunstenaars de kans om de ruimte van Off the, grid toe te eigenen en drie maanden lang te gebruiken als voedingsbodem voor nieuwe ideeën en projecten. Op dit moment zijn we op zoek naar omvattende programmavoorstellen voor het nieuwe seizoen, dat van maart tot en met mei 2022 zal lopen. Dit programma kan allerlei vormen aannemen: Off the, grid verwelkomt tentoonstellingen, festivals, happenings en performances, screenings, evenementen, talks, onderzoeksprojecten, enzovoort. De geselecteerde groep kunstenaars kan beschikken over ruimte en materiaal, een budget, begeleiding en communicatie-ondersteuning.

 

Wat biedt Off the, grid? 

Ruimte en materiaal: Off the, grid bestaat uit een presentatieruimte van 120m² met veelzijdige scenografie in de centrale ruimte van Cas-co. Desgewenst kunnen de kunstenaars ook andere ruimtes in of buiten Cas-co betrekken. Voor de productie van nieuwe werken kunnen er ook gedeelde werkruimtes ter beschikking gesteld worden. Tot slot voorziet Off the, grid in presentatiemateriaal en -middelen om projecten praktisch en technisch te ondersteunen.

 

Budget: elk seizoen heeft een budget van maximaal €7.000 incl. dat ingezet kan worden voor de verschillende projecten. Het staat de programmagroep vrij om het basisbudget met andere budgetten aan te vullen

 

Begeleiding: de kunstenaars worden van harte verwelkomd in de dynamische omgeving van Cas-co. De centrale contactpersoon binnen de organisatie van Cas-co is projectmedewerker Jasper Tweepenninckx. Hij maakt de kunstenaars wegwijs in het gebouw en biedt ondersteuning bij het organiseren van publieke momenten. De kunstenaars kunnen daarnaast hun ideeën steeds toetsen en om advies vragen wanneer nodig.

 

Communicatie: de kunstenaars staan zelf in voor het genereren van content op de sociale media en de website van Off the, grid. Kunstenaar en grafisch ontwerper Jan Duerinck biedt ondersteuning bij het creëren van grafische communicatie-uitingen.

 

 

Een voorstel indienen?

Giet je ideeën voor seizoen#5 in een voorstel van één tot twee pagina’s en bezorg het ons tot en met 31 oktober 2021 via offthegrid@cas-co.be. CV’s en portfolio’s van deelnemende kunstenaars zijn welkome extra info.

 

Een programma komt tot stand in samenwerking en samenspraak met anderen. Daarom moet het eindresultaat nog niet helemaal vastliggen in het voorstel, maar we verwachten wel een visie als het aankomt op artistiek concept en samenwerking, het gebruik van de ruimte, tijd en budget. Vergeet niet dat we zoeken naar een omvattende visie op een volledig seizoen van drie maanden. Een focus op gezamenlijke artistieke ontwikkeling wordt aangemoedigd.

 

Voor vragen, discussies en meer: offthegrid@cas-co.be.

 

 

ENGLISH

 

Off the, grid is an artist-run platform in Cas-co where artists can experiment and present. Each season a new group of artists is given the opportunity to appropriate the space of Off the, grid and use it for three months as a breeding ground for new ideas and projects.

We are currently looking for proposals for the new seasonal program, which will run from March to May 2022. This program can take many forms: Off the, grid welcomes exhibitions, festivals, happenings and performances, screenings, events, talks, research projects, and so on.

 

Submit a proposal?

Pour your ideas for season #5 in a proposal of one to two pages and send it to us before the end of October 31st, 2021 via offthegrid@cas-co.be. CVs and portfolios of participating artists are welcome additional information.

A program is created in collaboration and consultation with others. That is why the end result must not yet be fixed in the proposal, but we do expect a vision when it comes to artistic concept and collaboration, the use of space, time and budget. Don’t forget that we’re looking for an all-encompassing vision on a full, three month season. A focus on collaborative artistic development is encouraged.

 

For questions, discussions and more:
offthegrid@cas-co.be