IN RESIDENTIE: Sien Eggers, Jessa Wildemeersch & Sofie Palmers

PERS-sien-high-resolution

Theatermakers Sien Eggers (Eigen Kweek, De Koe, Het Gevolg), Jessa Wildemeersch (Het Nieuwstedelijk, The Actors Studio New York, De Kavijaks) en Sofie Palmers (Skagen, De Koe, De Helaasheid Der Dingen) gaan samen 2 weken in residentie in de podiumkunstenwerkplaats van 30CC in Cas-co ter voorbereiding van de try-out en de première van L’étude (nu slaat de chaos toe) in De Leuvense Stadsschouwburg.

Drie vrouwen ontmoeten elkaar en wagen zich aan een studie over Shakespeare. Zichzelf verliezend in de taal onderzoeken ze de vrouwenrollen van Shakespeare in zichzelf. Naarmate de studie vordert vermengen de levens van de 3 vrouwen zich steeds meer met de rollen van Lady MacBeth, de getemde feeks, Portia en Ophelia en omgekeerd.

‘All the world’s a stage, And all the man and woman merely players: They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts.’, As You Like It, Shakespeare.
L’étude (nu slaat de chaos toe) is een productie van JESSA (les yeux bleus vzw) i.s.m. Sofie Palmers (vzw palmers&pierlet) in co-productie met 30CC, CC Strombeek, CC Halle, CC Diest.
Met de steun van De Stad Leuven, Provincie Vlaams-Brabant,
Met dank aan Het Kaaitheater, GC De Kriekelaar, Residensien, GC de Markten, Compagnie De Koe, Vlaams-Nederlands huis de Buren & Martha!Tentatief

Je kan het project volgen via:
https://www.facebook.com/letudechaos & http://www.sofiepalmers.be/letudeblog/