Existenz

Screen Shot 2015-12-04 at 19.35.16

 Op 1 december was Existenz te gast bij Cas-co: lezingen, screenings, debatten en publicatie over actuele architectuur topics.

Existenz is een cultuurorganisatie van 75 studenten in het eerste masterjaar burgerlijk ingenieur architect aan de KU Leuven en een werkgroep van studentenvereniging VTK, die naast hun studies zich vrijwillig een jaar lang inzetten om allerhande activiteiten te organiseren. Hierbij gaan ze op zoek naar wat architectuur – in de ruimste zin van het woord – kan bieden. Gedurende het hele jaar proberen ze grenzen te herdefiniëren door een wisselwerking aan te gaan met andere kunstdisciplines. In dit kader proberen ze enerzijds een verrijking te bieden voor de student in Leuven en anderzijds een uitgestoken hand te bieden naar de andere architectuurscholen in Vlaanderen om elkaars werk te ontdekken en te leren van elkaar.