ARTIST PUBLICATION – LORE STESSEL – THE BODY WILL THRIVE

De publicatie The Body Will Thrive groepeert het fotografisch onderzoek van Lore Stessel van de voorbije zes jaar. The Body Will Thrive kan gelezen worden als een choreografie waarin het ritme van de dans gepaard gaat met het tempo waarmee de kijker het blad omslaat. De publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen kunstenaar Lore Stessel met de grafische ontwerper Geoffrey Brusatto en werd in eigen beheer uitgegeven.

 

 

“In The Body Will Thrive verzamelt Lore Stessel beelden met verschillende onderwerpen: een berglandschap vanuit de lucht gezien, ijswanden die uit het water rijzen, een zwemmende man en vrouw, dansende mensen, close-ups van planten, details van hoofden, handen… Bij quasi al deze beelden is de term “in beweging” van toepassing: de maker van het beeld kan bewegen, zoals ook het onderwerp ervan bewegen kan.”

 

“Lore heeft, binnen de donkere kamer, het analoog drukproces gemanipuleerd door haar doeken op voorhand met lichtgevoelige emulsie te beschilderen en de ontwikkelaar over bepaalde zones te gieten.”

 

“In de geselecteerde beelden verzoent Lore als het ware drie gebaren: het gebaar van de fotografe en het belang van de (juiste) beslissing bij de keuze van het stil te leggen moment; het gebaar van de danser(es) en het vatten van een fractie uit diens beweging; ten slotte het gebaar van de schilder dat tijdens het ontwikkelingsproces de beweging in het stilstaande beeld (her)introduceert.”

 

“Tijdens deze ontmoetingen tussen fotografe en danser(es) is het wederzijdse “vertrouwen” tussen de partners van essentieel belang. Het hele creatieproces speelt zich af binnen de dwingende spanningsboog van de tijd, mét hierbij steeds het diepmenselijke besef van de vluchtigheid en dus ook de waarde ervan.”

 

(fragementen uit de tekst van Marie-Pascale Gildemyn)

 

 

Teksten: Nico Anklam en Marie-Pascale Gildemyn.

Grafisch ontwerp: Geoffrey Brusatto.

Specificaties: 100 pagina’s, 64 afbeeldingen, zachte kaft. Een editie van 300 exemplaren. 35€.

Met de steun van: de Vlaamse overheid en met de hulp van Rossicontemporary, Tipi Bookshop, STUK Leuven en Cas-co Leuven.

 

 

www.lorestessel.com