30CC – Open Call Participatieve Podiumkunsten – Deadline 01.03.21

De maatschappelijke context en het kunst- en cultuurlandschap is de afgelopen decennia drastisch veranderd. 30CC wil actief mogelijkheden creëren voor kunstenaars, waarbij de gemeenschap verbonden wordt met de professionele artistieke praktijk. Daarom organiseert 30CC het komende jaar vier residentieplekken in Cas-co, gericht op makers die interesse hebben om eerste stappen te zetten rond participatieve kunstpraktijken of voor makers die hier reeds ervaring rond hebben en zich verder willen verdiepen.

 

 

 

 

Participatieve kunstpraktijken

 

“Participatieve kunstpraktijken is een vorm van artistiek onderzoek waarin kunstenaars samen met burgers op zoek gaan naar de juiste vorm om alternatieve stemmen en interpretaties te laten weerklinken. Ze begrijpen hun artistieke werk als de motor van een breder proces dan enkel de creatie van eindproduct. De meerwaarde van deze participatieve praktijk ligt in zijn verbindende werking.”

 

Meer weten over participatieve kunstpraktijken? Lees er alles over op de website van Demos.

 

Residentie

 

Wij creëren vier residentieplekken tussen mei 2021 tot februari 2022.

 

Binnen deze residentie werk je aan een artistiek project of doe je onderzoek. Dat doe je samen met een kleine groep of een reeks individuen uit de stad. Wie deze mensen zijn, bepaal je zelf. De samenwerking met hen is co-creatief: ze zijn dus niet louter deelnemer, maar ook deelhebber. Ze zijn mede-eigenaar van het project, zowel conceptueel als in de uitwerking. Het project moet beantwoorden aan een vraag die bij de Leuvense bevolking leeft. Samen met jou gaan we op zoek naar deze vraag en maken we deze zichtbaar. Het is belangrijk dat deze vraag ook resoneert met jouw artistieke noodzaak of verhaal.

 

Aanbod

 

30CC biedt:

 

 • een residentieperiode in Cas-co van 1 tot 2 maanden aan voor de ontwikkeling van nieuw werk. Je
  residentie sluit af met een try-outmoment, of een voorstelling van je onderzoek, indien je koos voor een
  onderzoeksperiode waarbij de focus eerder ligt op het proces, experiment en innovatie dan op het resultaat.
 • een budget van 2.500 euro om dit participatief traject mogelijk te maken
 • gebruik van de podiumkunstenruimte in Cas-co van 180 m2
 • coaching en feedback
 • deelname aan het inhoudelijk programma van Cas-co waar artistiek onderzoek, ontwikkeling, ontmoeting en creatie centraal staan. Het programma bestaat uit studio visits, talks, en master classes.
 • de mogelijkheid om gebruik te maken van: gedeelde projectruimte, proefopstellingsruimte, fotolabo, zeefdruklabo van Cas-co.
 • gratis toegang tot de podiumvoorstellingen van 30CC, het programma Dans van STUK en M – Museum M.

 

Selectie

 

De selectieprocedure loopt als volgt:

 

 • Kandidaten bezorgen een CV, portofolio en gemotiveerde aanvraag via deze link.
 • Een selectiecommissie, bestaande uit leden uit de professionele (podium)kunstensector en Demos kenniscentrum voor participatie en democratie, beoordeelt de aanvragen op basis van het ingediende dossier.
 • Deadline: 1 maart 2021.