Studio’s

2016 – …

In situ installatie schouwburg

2017 casco -1

projector,

CCTV camera,

projectie scherm

Maarten Vanermen

Een uitgesproken fascinatie voor de raakvlakken tussen licht, ruimte/tijd en de perceptie ervan vormt de drijfveer achter het beeldend werk van Maarten Vanermen. In een poging deze processen te begrijpen en te beschrijven maakt Vanermen gebruik van een combinatie van analoge en digitale media, als een haast visuele dissectie van de hem omringende thema’s en onderwerpen. Hij maakt hierbij gebruik met oude TL-lampen, beamers en hoogtechnologisch en afgedankt audiovisueel materiaal.

 

Maarten Vanermen (┬░1986) woont in Schaarbeek en werkt in Leuven. Hij behaalde zijn master beeldende kunsten aan LUCA Brussel en volgde daarna het postgraduaat programma Transmedia in Brussel.

 

www.maartenvanermen.be