Studio’s

2016 – …

Série GX 680

Densities, 2017

Calixte Poncelet

Calixte Poncelet poogt fotografie los te weken van zijn positie als “silent servant”, het medium staat in constante frictie met de artiest, nooit is de techniek passief. Zodoende schept hij een spanningsveld tussen controle en een verlies aan controle, een gegeven dat zich uit in spontane experimenten en bijna mathematische visualisaties. Fotografie pendelt voor Poncelet tussen magie en wetenschap en ziet dit verwezenlijkt in het fotografisch procedé; een element dat in elk werk aanwezig is. Het medium als constante weerstand dwingt in zijn oeuvre zowel een interne als externe benadering af, resulterend in ondoorgrondelijke abstracties en concrete visualisaties.