STUDIO

2 lines, 2019

Porcelain woodfired in Denmark nd paper

NOTITLE, 2009

In Extenso Concipio

Vissenaken, local loam

SILENCE, 2009

Exit09

Hasselt, clay

Untitled, 2019

Ceramics, light, paper

An Roovers

An Roovers onderzoekt hoe een kunstwerk in een ruimte functioneert. Haar ingrepen in de omgeving zijn minimaal want het kunstwerk mag zijn omgeving niet overweldigen. Op die manier ontstaat een dialoog op gelijk niveau: het kunstwerk wordt één met de ruimte, maar behoudt haar eigenheid.

 

Het gesprek tussen het werk en omgeving (architecturaal of natuurlijk) wordt op fluistertoon gevoerd. Dit vraagt van de toeschouwer dat hij zijn zintuigen op scherp zet. Hierdoor ontstaat voor hem een intense betrokkenheid, niet alleen bij het kunstwerk, maar bij de hele entourage. Het kunstwerk functioneert als sleutel tot een betekenisvolle ervaring. Het teken is het zaad waaruit de be-teken-is groeit.

 

Zij werkt derhalve veel met het organische materiaal klei, de aarde waaruit alle leven ontstaat. Haar sculpturen, tekeningen zijn eenvoudig en eren de stilte. Vaak dragen haar werken dan ook titels als Silence, Laneof gewoon No Title. Echter, door het gebruik van de levende, ademende materie klei, ontstaat er steeds verandering in die stilte. De eenvoud wordt veelzeggend, de stilte wordt stil-leven.

 

An Roovers plaatst haar creaties uit natuurlijke, langzaam evoluerende substanties in een groter geheel, als accenten die het bewustzijn van de toeschouwer verhogen. Maar toch zijn de sculpturen van An Roovers uniek. Dankzij het toepassen van haar ervaring als keramiste en haar zoeken naar een rustig evenwicht, slaagt zij er steeds in om een geheel eigen accent te leggen.

 

Dr. Nic Peeters Kuntshistoricus

 

An Roovers (1985) behaalde haar Master in de beeldende kunsten aan de PXL-MAD School of Arts, Hasselt. Nadien volgde ze verschillende workshops en residenties in binnen- en buitenland. Klei, aarde en tijd zijn de hoofdmaterialen waar ze mee werkt.

 

An Roovers investigates how a work of art functions within a certain environment. Consequently, it is this environment from which, above all else, she draws inspiration while her work is in the conceptual phase. In this way she creates a dialogue on equal terms: although the work of art and its environment become one, they both maintain their own identity.

 

The conversation between the work of art and its surroundings (be they architectural or natural) is conducted in a whisper. This forces the beholder to sharpen his senses, which in turn engenders an intense connection with the work of art and with the setting it inhabits. In this process the work of art is the key to a meaningful experience. The sign is the seed out of which grows sign-ificance.

 

She works predominantly with the organic material clay; the soil that is the cradle of all life. Her work is simple and tranquil. It is not surprising that she gives names to her works such as ‘Silence’, ‘Lane’ or simply ‘No Title’. However, through the use of the living and breathing medium of clay, such tranquility is continuously changing. Silence becomes eloquence, stillness becomes still-life.

 

An Roovers places her creations made out of natural, slowly evolving substances in a bigger context, like markers to heighten the beholder’s awareness. Nevertheless, An Roovers’ sculptures are unique. Thanks to the application of her experience as a ceramicist and her quest for quiet harmony, she always manages to leave her own distinct mark on any environment she works with.

 

Dr. Nic Peeters, Art Historian, Northern Europe Correspondent for The British Art Journal

 

An Roovers has a Masters Degree in Fine Arts at the PXL-MAD School of Arts, Hasselt. After graduating, she attended several national and international residencies and workshops to expand her knowledge in her field of work.

 

Clay, soil and time are her favorite materials to work with.