WORKSPACE/

LABO

Cas-co richt zich tot startende kunstenaars en artistieke makers die een doorgroeitraject in hun professionele praktijk ambiëren. Naast fysieke ruimte biedt Cas-co een stimulerende werking, feedback en inhoudelijk programma aan waar artistiek onderzoek, ontwikkeling, ontmoeting en creatie centraal staan onder de noemer WORKSPACE/LABO.

Als werking en organisatie speelt Cas-co in op het typisch hybride karakter van de hedendaagse kunstenaarspraktijk. Interdisciplinariteit en uitwisseling tussen de diverse artistieke praktijken staat centraal, via een overkoepelend jaarprogramma met:

internationaal
bezoekersprogramma
met studio visits

 

master classes
artist talks

 

artistieke en praktijk-
ondersteuning op maat

Alle Cas-co kunstenaars van de verschillende disciplines kunnen tijdens hun residentieperiode gebruik maken van:

gedeelde projectruimte
proefopstellingsruimte

 

fotolabo
zeefdruklabo

 

gratis toegang
M – Museum M
programma Dans van STUK

 

extra murosprogramma
van Cas-co met o.a.
tentoonstellingsbezoeken
studio visits

Hiervoor werkt Cas-co structureel samen met partners 30CC, Museum M, STUK, Batiment A, SLAC, LUCA- School of Arts, Studio Start, Nucleo.

Agenda

2019

24.01

Talk#2 + studio visit: Hicham Khalidi: ‘On Jan Van Eyck

15.03

EXTRA MUROS#: visit to Open Studio’s Jan Van Eyck

20.03

Talk#3 + studio visit: HORST & Evelyn Simons

27.03

Let’s Talk Leuven: Artist Talk Kaïn Walgrave in het kader van STUK#4

17 & 18.04

Master class #3: Koba De Meutter

08 & 09.05

Master class #4: Floris Vanhoof ism STUK

15.05

Talk#4 + studio visits: De Warande

22.05

Talk#5: infosessie AMPLO over

verloning en zakelijk-administratieve organisatie artistieke praktijk

13.06

Let’s Talk Leuven: Koba De Meutter

2018

22.2

Studio visit Pieterjan Gijs & Mattias Staelens (HORST)

04.4

Studio visit Helena Kritis (Beursschouwburg)

09.5

Studio visit Louise Osieka en Frederik Vergaert (CIAP)

20.6

Studio visit Michiel Vandevelde

31.09

Studio visit: Internationaal curatoren bezoekersprogramma i.s.m. Kunstenpunt: Jérome Mayer (les Brasseurs), Yasmina Reggad (independant curator Algiers & Athens) & Kate Strain (Kunstverein Graz)

16.10 – 20.10

LUCA SHOWCASE LEUVEN

20.10

OPEN STUDIO’S LEUVEN (ism Batiment A)

15 & 16.11

Master class #1: Sarah & Charles: “Different ways of approaching stage design through a pair of visual arts glasses” – i.s.m. LUCA Drama

19.11

Talk# + studio visit: Nico Anklam: “On exhibition making and Nordic landscapes”

1 & 2.12

Master class #2: Sofie Saller en Tuur Florizoone: “Generosity on common grounds” – i.s.m. LUCA Drama

2017

22.11

Studio visit STUK

06.12

Studio visit Lore Boon en Valerie Verhack

(M – Museum M)

Agenda