BEELDENDE KUNST
PODIUMKUNSTEN

Wim Lambrecht (LUCA School of Arts, Gent)
Bert de Leenheer (Galerie Transit)
Ief Spincemaille (kunstenaar)
Eva Wittocx (curator hedendaagse kunst M – Museum)
Karen Verschooren (curator beeldende kunsten STUK)
Beatrijs Albers (kunstenaar, SLAC)
Sammy Ben Yakoub (curator N +1)

Filip Bilsen (fABULEUS, theatermaker)
Kris Cuppens (LUCA Drama, acteur en schrijver)
Els Theunis (Dramaturge en artistieke kern Het Nieuwstedelijk)
Veerle Van Schoelant (Theaterprogrammator cultuurcentrum 30CC)
Josine De Roover (Cas-co)