Off the, Grid – Open Call Season #3 – Deadline 28.02.21

 

 

Off the, grid is dé ruimte in Cas-co waar kunstenaars met nieuwe vormen van presenteren kunnen experimenteren. Op dit moment zoekt Cas-co een nieuwe groep van kunstenaars en programmamakers die deze off-space wil bezetten, toe-eigenen en er als artists-in-residence een nieuw verhaal te schrijven. De initiatiefnemers krijgen carte blanche om één seizoen lang, van april tot juni, een nieuwe invulling aan Off the, Grid te geven.

 

 

Wat biedt Off, the Grid? 

 

Ruimte: Off the, grid bestaat uit een centrale presentatieruimte met dynamische scenografie in de centrale ruimte van Cas-co. Desgewenst kan Off the, Grid, voor bepaalde projecten, ook naar andere ruimtes of in de stad trekken. Voor de productie van nieuwe werken kunnen er ook gedeelde werkruimtes ter beschikking gesteld worden.

Budget: elk seizoen heeft een budget van maximaal €7.000 dat ingezet kan worden voor de verschillende projecten. Op communicatiekosten en permanentie (op gezette tijden) na, dienen alle kosten inbegrepen te zijn. Het staat de programmagroep vrij om het basisbudget met andere budgetten aan te vullen.

Materiaal: Off the, grid voorziet presentatiemateriaal en -middelen om projecten praktisch en technisch te ondersteunen.

Tijd: communicatie en productie-ondersteuning.

 

 

Deelnemen?

 

Giet je ideeën voor seizoen#3 in een voorstel van één tot twee pagina’s en bezorg het ons voor 28 februari 2021.

We vragen om bij het formuleren van een voorstel bewust om te springen met de mogelijke Covid-maatregelen. Op dit moment kan Off the, Grid enkel na het reserveren van een tijdslot bezocht worden.

Op basis van de verschillende voorstellen, gaan wij in gesprek met één of meerdere kunstenaars en initiatiefnemers. De uitwerking van het uiteindelijke programma gebeurt altijd in samenspraak.

 

 

Voor vragen, discussies en meer: offthegrid@cas-co.be

 

English version, here.