Studio’s

2019 – …

Works in bags

2019

Kadercircels

2019

Kadercicels

2019

No title

2018

Jan Duerinck

Als interdisciplinair kunstenaar tracht Jan Duerinck de menselijke gewaarwording en de poging om de werkelijkheid om ons heen te begrijpen, de basis vanwaaruit perceptie gevormd wordt en de motivatie waarom we dit doen te situeren en vast te leggen. Gestaltpsychologie en semiotiek, vormen een vertrekpunt.

 

Vanuit de veronderstelling dat interpretatie van werkelijkheid steevast bekeken kan worden als een misinterpretatie, gaat hij op zoek naar elementen en kenmerken van beeldentaal om dit te ondersteunen. [Het teken, het signifié (de aanwijzing naar het concept, de mentale voorstelling achter het teken) en zijn ‘signifiants’ (naar Ferdinand de Saussure) ~ het perspectief, de kadrering, de compositie, de kleur]. Met een onderzoekende houding worden materiaal en media bevraagd. Een theorie ontsluit zich door de tijd, het maken van fouten, verdergaan. Door de eigenschappen van media en materiaal te plaatsen in gelaagdheid, te benaderen vanuit verschillende perspectieven of uit hun context te halen en te plaatsen in een nieuwe omgeving, ontstaat een nieuw beeld. In dit resultaat worden kenmerken van werkelijkheid en misinterpretatie voorgesteld. Daarbij worden beeldende aspecten zoals ruimte/detail gesuggereerd maar niet volbracht (~ geabstraheerd).

 

Een onderzoeksvraag rijst: welke elementen zijn essentieel om abstractie [de suggestie als functionele bouwsteen om perceptie te begrijpen] te voltrekken en in welke mate gaat abstractie verloren [of wordt voldaan aan het opleggen van enkelvoudige interpretatie, misinterpretatie; de illusie is voltrokken].

 

janduerinck.be

 

Jan Duerinck (°1991) woont en werkt in Leuven. Hij studeerde interieurvormgeving, grafische vormgeving, en behaalde een master in information design aan LUCA Brussel.