Podium

2018

Het Kwartier
/Freek Mariën

Het Kwartier is een ‘ensemblage’: geen vast gezelschap maar een assemblage van mensen met wie we een langdurige band opbouwen. Een sterke inhoudelijke basis, onderzoek, tekst en dramaturgie staan centraal. Dat willen we tonen in jeugd- en volwassenenvoorstellingen én in teksten van allerlei aard. We willen verrassende en relevante voorstellingen maken waarin de inhoud zich uit in tekst én vorm. We willen proza, poëzie, columns of theater schrijven, getypeerd door een ‘nadenkende lichtheid’.