STUDIO’S – BEELDEND KUNSTENAARS
Inschrijvingsformulier

Voor de gemotiveerde aanvraag voor de huur van één van de Cas-co Studio’s?

- vul het online inschrijvingsformulier in.

- verstuur CV, portfolio en motivatie met vermelding van naam en contactgegevens.

DEADLINE: 1 juni 2017

 

- via info@cas-co.be

- per post naar:

Cas-co vzw,

t.a.v. Josine De Roover

Vaartstraat 94

3000 Leuven

 

Een volledig dossier bevat volgende elementen:

- een online ingevuld inschrijvingsformulier

- een dossier met overzicht van CV, beeldend portfolio en gemotiveerde aanvraag (in 1 PDF-document)

 

Voor videowerk:

- in digitaal dossier: weblinks naar online video
- in dossier per post: usb of dvd (enkel voor videomateriaal)

 

Onvolledige dossiers komen niet in aanmerking en worden niet voorgelegd aan de commissie. Het aanvraagdossier wordt niet aan de kunstenaars terugbezorgd. Aanvragen kunnen ten alle tijden worden ingediend.

 

SELECTIE

Een selectiecommissie, bestaande uit leden uit de hedendaagse beeldende kunstsector, beoordeelt de aanvragen op basis van het ingediende dossier en zal een gemotiveerd en bindend advies geven aan Cas-co . Op basis van dit advies wordt door Cas-co een gepaste ruimte aan de geselecteerde kunstenaars toegewezen. Tegen negatief advies is geen beroep mogelijk. Er wordt geen inhoudelijke feedback gegeven op het ingediende dossier na een negatieve beoordeling.

 

TOEWIJZING

De geselecteerde kunstenaars kunnen na positief advies het atelier onmiddellijk of voor de aangegeven periode in gebruik nemen. Indien alle studio’s in gebruik zijn, komt de geselecteerde kunstenaar op een wachtlijst te staan. Zodra een atelier vrij komt, wordt de lijst geraadpleegd en neemt Cas-co contact op met de volgende kunstenaar op de wachtlijst. Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren en behoeften van de kunstenaar zoals aangegeven in het aanvraagformulier. Cas-co behoudt zich echter het recht voor om de meest gepaste ruimte en periode aan de geselecteerde kunstenaar toe te wijzen. De geselecteerde kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij verdere praktische afspraken worden gemaakt en een huurcontract wordt ondertekend.

 

Voor vragen, bezoek en informatie: contact

PODIUM – THEATERMAKERS & PERFORMERS
Inschrijvingsformulier

Podium is een repetitie- en/of creatieruimte voor theatermakers en performers. Met de residentiewerking Podium ondersteunen 30CC en Cas-co work in progress van jonge kunstenaars en collectieven in teksttheater, performance en het hybride werk tussen beeldende kunst en theater.

 

Het podiumkunstenatelier is 180 m2 en uitgerust met een licht-en geluidsinstallatie. Meer informatie over de ruimte vind je hier. Het cultuurcentrum van Leuven 30 CC beheert als partner van Cas-co deze ruimte. 30 CC bouwt op deze manier mee aan de ontwikkeling van een actief theaterbeleid voor de regio.

 

SELECTIE

- je studeerde af als theatermaker/beeldend kunstenaar aan een professionele opleiding

- je ontving als maker reeds projectsubsidie bij de Vlaamse overheid

 

AANVRAAG

een dossier bevat volgende elementen:

- een online ingevuld inschrijvingsformulier
- een dossier bestaande uit CV, portofolio, gemotiveerde aanvraag en evt. projectplan
- een korte beschrijving van het belang en de kwaliteit van het afgelegde parcours binnen stad Leuven, de regionale, bovenregionale en/of internationale context. (via eigen standpunt en/of vanuit recensies of aanbevelingen)

* enkel voor videowerk mag dit op usb of dvd, met voorkeur voor online videomateriaal via weblinks.

* onvolledige dossiers komen niet in aanmerking

 

aan
- 30CC, t.a.v. de artistiek coördinator, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven
- 30CC@leuven.be met vermelding ‘aanvraag podiumkunstenatelier Cas-co’

 

TIMING

Deadline eerstvolgende OPEN CALL PODIUM: 1 juni 2017

Latere aanvragen worden ook behandeld en al dan niet gehonoreerd binnen de limieten van beschikbaarheid van de ruimte.

 

SELECTIE

Een selectiecommissie, bestaande uit leden uit de professionele (podium)kunstensector, beoordeelt de aanvragen op basis van het ingediende dossier en zal een gemotiveerd en bindend advies geven aan 30CC. Op basis van dit advies wordt er aan het geselecteerde gezelschap of makers de ruimte tijdelijk als repetitieruimte toegewezen (met een maximum van 8 weken in totaal). Tegen negatief advies is geen beroep mogelijk.

 

De podiumkunstenruimte wordt voor een periode van minimaal 4 tot maximaal 8 weken ter beschikking gesteld.

 

De geselecteerde kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij verdere praktische afspraken worden gemaakt en een afspraken nota alsook het huishoudelijk reglement worden ondertekent.

 

Voor vragen en informatie:  info@30CC.be

Voor bezoek van de ruimte: contact