DEADLINE

25 oktober 2019

Voor de gemotiveerde aanvraag voor de huur van één van de Cas-co Studio’s?

Verstuur CV, portfolio en motivatie met vermelding van naam en contactgegevens, via info@cas-co.be of per post naar:

 

Cas-co vzw,

t.a.v. Josine De Roover

Vaartstraat 94

3000 Leuven

Een volledig dossier bevat volgende elementen:

 

een dossier met overzicht van CV, beeldend portfolio en gemotiveerde aanvraag (in 1 PDF-document)

 

*voor videowerk:

digitaal dossier: weblinks naar online video
dossier per post: usb of dvd (enkel voor videomateriaal)

a

a

SELECTIE

Een selectiecommissie, bestaande uit leden uit de hedendaagse beeldende kunstsector, beoordeelt de aanvragen op basis van het ingediende dossier en geeft een gemotiveerd en bindend advies. Op basis hiervan wijst Cas-co een gepaste ruimte aan de geselecteerde kunstenaars toe.

Tegen negatief advies is geen beroep mogelijk. Er wordt geen inhoudelijke feedback gegeven.

Aanvragen kunnen ten alle tijden worden ingediend, maar onvolledige dossiers worden niet voorgelegd aan de commissie.

 

TOEWIJZING

De geselecteerde kunstenaars kunnen na positief advies het atelier onmiddellijk of voor de aangegeven periode in gebruik nemen. Indien alle studio’s in gebruik zijn, komt de geselecteerde kunstenaar op een wachtlijst te staan. Zodra een atelier vrij komt, wordt de lijst geraadpleegd en neemt Cas-co contact op met de volgende kunstenaar op de wachtlijst. Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren en behoeften van de kunstenaar zoals aangegeven in het aanvraagformulier. Cas-co behoudt zich echter het recht voor om de meest gepaste ruimte en periode aan de geselecteerde kunstenaar toe te wijzen. De geselecteerde kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij verdere praktische afspraken worden gemaakt en een huurcontract wordt ondertekend.

 

Voor vragen, bezoek en informatie: contact

DEADLINE

1 november 2019

Podium is een repetitie- en/of creatieruimte voor theatermakers en performers. Met de residentiewerking Podium ondersteunen 30CC en Cas-co work in progress van jonge kunstenaars en collectieven in teksttheater, participatieve kunstpraktijken, performance en het hybride werk tussen beeldende kunst en theater.

 

Het podiumkunstenatelier is 180 m2 en uitgerust met een licht-en geluidsinstallatie. Meer informatie over de ruimte vind je hier. Het cultuurcentrum van Leuven 30CC beheert als partner van Cas-co deze ruimte. 30CC bouwt zo mee aan een actief ontwikkelingsbeleid voor kunstenaars in de regio.

Voor de gemotiveerde aanvraag voor PODIUM:

Verstuur CV, portfolio en motivatie met vermelding van naam en contactgegevens, via info@30CC.be met vermelding ‘aanvraag podiumkunstenatelier Cas-co’ of per post naar:

 

30CC

t.a.v. de artistiek coördinator

Rijschoolstraat 4 bus 4

3000 Leuven

Vereiste

je genoot een professionele artistieke opleiding

en/of

je kan een interessant ontwikkelingstraject in de performing arts voorleggen

 

Een volledig dossier bevat volgende elementen:

een dossier met CV, beeldend portfolio en gemotiveerde aanvraag en evt. projectplan (met o.a. toekomstige presentaties, reviews, (vimeo) links, website, blog, …)

een korte beschrijving van belang en kwaliteit van het artistieke parcours in regionale en/of internationale context. (via eigen standpunt en/of vanuit recensies of aanbevelingen)

* enkel voor videowerk mag dit op usb of dvd, met voorkeur voor online videomateriaal via weblinks.

* onvolledige dossiers komen niet in aanmerking

a

a

SELECTIE

Een selectiecommissie, bestaande uit leden uit de professionele (podium)kunstensector, beoordeelt de aanvragen op basis van het ingediende dossier en zal een gemotiveerd en bindend advies geven aan 30CC. Op basis van dit advies wordt er aan de geselecteerde maker(s) de ruimte tijdelijk toegewezen (met een maximum van 8 weken in totaal). Tegen negatief advies is geen beroep mogelijk.

 

De podiumkunstenruimte wordt voor een periode van minimaal 4 tot maximaal 8 weken ter beschikking gesteld.

 

De geselecteerde kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij verdere praktische afspraken worden gemaakt, een afsprakennota en huishoudelijk reglement worden ondertekend.

Aanvragen na deadline datum worden ook behandeld en al dan niet gehonoreerd binnen de limieten van beschikbaarheid van de ruimte.

 

Voor vragen en informatie:  info@30CC.be

Voor bezoek van de ruimte: contact